RAZVOJ

Vse se začne z idejo


Razvoj z nami

Razvojne aktivnosti podjetja segajo na različna področja, med drugim se ukvarjamo z načrtovanjem, razvojem in izdelavo:

  • tiskanih vezij glede na potrebe in zahteve naročnikov,
  • prototipnih izdelkov,
  • vgrajene programske opreme za mikrokrmilnike,
  • testnih naprav, vključno s programsko opremo za osebne računalnike, ki se pri testnih napravah uporabljajo.

V podjetju Impedanca na podlagi kupčevih grafičnih zahtev definiramo točne specifikacije električnih in mehanskih lastnosti želenih izdelkov.

Z našimi strokovnimi nasveti poskrbimo, da so mehanski sklopi prilagojeni za optimalno namestitev elektronike v naprave in delovanje elektronike. Mehanske sklope pogosto tudi izdelamo sami, sodelujemo pa tudi s podjetji, ki izdelujejo čelne folije in folijske tipkovnice.


Razvoj strojne opreme (HW razvoj)

Za načrtovanje tiskanih vezjih uporabljamo programsko okolje Altium Designer, ki velja za eno izmed vodilnih načrtovalnih orodij.

Glede na definirane zahteve, število komponent, namembnost in ceno se določi tip tiskanega vezja (enoslojna, dvoslojna in večslojna).

Pri tem izkoriščamo tudi prednosti kolaborativnega razvoja, saj se pri zahtevnejših izdelkih povezujemo s proizvajalci tiskanih vezjih in končno rešitev razvijemo skupaj, kar prinaša časovno in stroškovno optimizacijo razvoja.

Pred začetkom serijske proizvodnje posameznega izdelka, razvojni oddelek skupaj s proizvodnimi strokovnjaki konfigurira optimalni panel tiskanih vezij, s čimer se zagotovi doseganje hitre in optimizirane proizvodnje.

Na integriranih vezjih uporabljamo različne velikosti elektronskih komponent. Odvisne so od velikosti tiskanine in gostote komponent. Uporabljamo vse velikosti. Relativno velike SOIC komponene, do 100 ali več pinske mikroprocesorje v TQFP ali BGA ohišju ter mala integrirana vezja reda 2 x 2mm ali več v QFN ali DFN ohišju. Najmanjše pasivne komponente, ki jih uporabljamo, so velikosti 1mm x 0,5mm.

Razvoj programskega okolja (SW)

Ekipa podjetja Impedanca je računalniško podkovana in usposobljena za delo z različnimi programskimi rešitvami, v katerih razvija programska okolja za končne izdelke.

Za programiranje vgrajenih sistemov uporabljamo C programski jezik.

Pri razvoju mikrokrmilnikov je uporaba programskega okolja odvisna od proizvajalca mikrokrmilnika. Najpogosteje se poslužujemo Atmel Studia, uporabljamo pa še Eclipse, STM Cube in Keil.

Pri programiranju programske opreme za osebne računalnike uporabljamo Python, C# in C++.

Po potrebi pri določenih projektih uporabljamo tudi druge skriptne jezike.

Razvoj testnih naprav

Ker je testiranje eden izmed najpomembnejših segmentov v razvoju in izdelavi tiskanih vezij, v podjetju Impedanca testne naprave razvijamo sami.

Testne naprave omogočajo preverbo številnih parametrov, med drugim tudi:

  • toka in napetosti,
  • svetilnosti in valovne dolžine svetlobe LED z optičnimi vlakni, ki so povezana na specifične optične senzorje ali drugo optično enoto,
  • aktivnosti gumbov,
  • kakovosti in dolžine zvoka,

Vsi našteti parametri se merijo na vnaprej določenih točkah in se preko serijskega ali drugega tipa vmesnika prenašajo iz tiskanine v testni napravi do osebnega računalnika. Računalnik testnemu inženirju nudi podatke o aktivnosti določenega dela naprave, vrednostih merjenih parametrov in njihovi ustreznosti, potrebnih posegih za doseganje boljših rezultatov ipd. Pridobljeni podatki se, vključno s serijsko številko testirane elektronike, shranijo v sistem, da se lahko parametri kasneje po potrebi preverijo.

Testirana elektronika se vstavi v testno napravo, ki ima vnaprej pripravljene testne pine, povezane na kontrolno elektroniko in posledično do osebnega računalnika. Takšen način omogoča hitro in efektivno testiranje, ponovljivost testa in manj stresa za testirano elektroniko. S tem tudi močno zmanjšamo možnost človeške napake pri testiranju, saj je celotna procedura vnaprej določena in zaradi vodenja preko programa na osebnem računalniku v večini primerov popolnoma avtomatizirana.

Nadgradnje, posodobitve in redesign

Velik izziv nam predstavljajo tudi modifikacije in posodobitve obstoječih izdelkov. S tem dosežemo optimizacijo in polno izkoriščenost izdelkov, njihovo pocenitev in prilagoditev tržnih zahtevam.

Proces se začne z natančnim popisom potrebnih sprememb in elementov, ki dobro delujejo in jih kupec želi ohraniti. V kolikor je takšnih elementov malo, se naročniku takoj ponudi izdelava novega izdelka, saj bi bila modifikacija zanj stroškovno neučinkovita.

Prav tako se na nas obračajo podjetja z večletno tradicijo delovanja, ki že desetletja v svojih poslovnih sistemih in proizvodnih linijah uporabljajo enak, danes že zastarel, tip elektronike. V primeru okvar na trgu ne najdejo primernih rezervnih delov in komponent.

Na podjetju Impedanca skrbno ocenimo stanje obstoječe elektronike, opravimo vse potrebne meritve in pregledamo delovanje posameznih sklopov. Nato izdelamo posodobljene verzije obstoječih komponent s podrobnimi specifikacijami in funkcionalnostjo, ki ustreza sodobnim zahtevam in standardom.

Imate vprašanje?

Pišite nam in z veseljem vam bomo odgovorili.


+386 (0)2 606 00 12
info@impedanca.si

   


Strinjam se z obdelavo osebnih podatkov.